Podrška

Promoviranje

Poticanje

Prikupljanje

 

Orphani

Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Cilj Udruge Orphani je pružiti praktičnu pomoć, onima kojima je najpotrebnija (siročad, itd), u bilo kojoj dobi života. To činimo prvenstveno kroz sponzorstva za medicinsko obrazovanje i stanovanja.
Područje djelovanja udruge Orphani

Cilj
udruge

Cilj Udruga Orphani je pružiti praktičnu pomoć, onima kojima je najpotrebnija (siročad, itd), kako bi se pomoglo prebaciti ih do odrasle dobi i nezavisnost, i integrirati u društvo i obitelj. To činimo prvenstveno kroz medicinsko obrazovanje stipendija i stanovanja. Pružamo podršku i pomoć djeci i mladima bez jednog ili oba roditelja, bez roditeljske skrbi i socijalno ugroženim obiteljima, promoviramo i potičemo zaštitu prava djece i mladih

Djelovanje udruge

Provodimo programe i aktivnosti s ciljem osnaživanja roditelja/skrbnika

Rad udruge

Prikuplja materijalna i financijska sredstva od domačih i stranih fizičkih i pravnh osoba sukladno propisima RH i raspodjeljuje ih sukladno internim aktima i posebnim propisima

Pročitaj više

Edukacija

Udruga, u suradnju s našim partnerima, pruža sponzorstvo za medicinsko obrazovanje i obuku.

Pročitaj više

Partner agencies and organizations

Zdravstvo
Eu
socijala
potencijali
Fondovi
Udruga Orphani

Trg Josip Langa 9,
HR-10000 Zagreb