Podrška

Promoviranje

Poticanje

Prikupljanje

 

Orphani

Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Kako donirati Udruzi Orphani- upute za fizičke osobe

 

Kao pojedinac, svoju donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR1210010051863000160 iz zemlje ili inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo navedite sljedeće podatke:

Uplatitelj: puno ime i prezime
Adresa
Svrha uplate: "donacija".
IBAN: HR1210010051863000160
Poziv na broj: 00 – dd mm yyyy rođenja

Podsjećamo Vas da u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Također, u skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.

 

Kako donirati Udruzi Orphani - upute za pravne osobe

 

Kao pravna osoba, donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR1624840081100197341 iz zemlje ili inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo Vas da u pozivu na broj navedete MB tvrtke.

Podsjećamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

Darovanjima (...) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Udruga ORPHANI ima stroga pravila o prihvatljivosti donacija - važno nam je da naši donatori posluju prema etičkim principima koji su i nama prihvatljivi te su u skladu s Orphaninim principima i vrijednostima djelovanja.  Neprihvatljive donacije, ako ih bude, bit će vraćene Donatoru.