Podrška

Promoviranje

Poticanje

Prikupljanje

 

Orphani

Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

O udruzi Orphani

Korisne informacije

Moto

''Brinuti se za siročad i udovice u njihovoj nevolji'' (Jakov 1:27).
''Care for orphans and widows in their distress'' (James 1:27)

Misija

Pružati podršku i pomoć djeci i mladima bez jednog ili oba roditelja, bez roditeljske skrbi te socijalno ugroženim obiteljima

Djelovanje

Udruga pruža sponzorstva za medicinsko obrazovanje, obuku i stanovanje ...

O Nama:
 
Udruga za zdravlje i edukaciju orphani (Udruga Orphani) je nevladina neprofitna udruga koja ima svojstvo pravne osobe, koje je steklo danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu. Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Orphans Health & Education Association.
Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.
Udruga se slobodno udružuje u savez ili zajednicu udruga kao i u srodne međunarodne oragnizacije.
OIB: 07512525564
MB: 4591992
 
Misije:
 
Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Ostvarivanje ciljeva iz st.1. ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:
•         pruža podršku i pomoć djeci i mladima bez jednog ili oba roditelja, bez roditeljske skrbi i socijalno ugroženim obiteljima,
•         promovira i potiče zaštitu prava djece i mladih,
•         potiče socijalnu integraciju djece i obitelji,
•         provodi programe i aktivnosti s ciljem osnaživanja roditelja/skrbnika,
•         prikuplja materijalna i financijska sredstva od domačih i stranih fizičkih i pravnh osoba sukladno propisima RH i raspodjeljuje ih sukladno internim aktima i posebnim propisima,
•         prevenira i/ili reducira utjecaj čimbenika rizika koji doprinose siromaštvu djece i mladih,
•         organizira i provodi edukacije, radionice i razmjene primjera dobre prakse,
•         surađuje s institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu koje podržavaju ciljeve Udruge,
•         unapređuje uvjete za zaštitu zdravlja djece i mladih bez jednog ili oba roditelja ili bez roditeljske skrbi,
•         provodi programe za zdravlje i unapređivanje mentalnog zdravlja djece i mladeži,
•         provodi i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom sukladno posebnim propisima.
 
 
PODRUČJE DJELOVANJA:
 
- zaštita zdravlja,
- obrazovanje, znanost, istraživanje,
- socijalna djelatnost,
- ljudska prava,
- međunarodna suradnja.

Možda nam možete pomoći

Razmislite na koji bi nam način mogli pomoći u našem radu.
volonter

Volonterski rad

savjet

Savjetom

donacija

Donacijom

 

 

Partner agencies and organizations

Zdravstvo
Eu
socijala
potencijali
Fondovi

Udruga Orphani

OIB: 07512525564
MB: 4591992

- zaštita zdravlja,
- obrazovanje, znanost, istraživanje,
- socijalna djelatnost,
- ljudska prava,
- međunarodna suradnja

Sitemap - mapa weba

Udruga Orphani

Trg Josip Langa 9,
HR-10000 Zagreb