Podrška

Promoviranje

Poticanje

Prikupljanje

 

Orphani

Cilj Udruge je promocija, provedba, zaštita i unapređivanje zdravlja, obrazovanja, prava i interesa orphani, djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Partner agencies and organizations

Zdravstvo
Eu
socijala
potencijali
Fondovi

Udruga Orphani

OIB: 07512525564
MB: 4591992

- zaštita zdravlja,
- obrazovanje, znanost, istraživanje,
- socijalna djelatnost,
- ljudska prava,
- međunarodna suradnja

Sitemap - mapa weba

Udruga Orphani

Trg Josip Langa 9,
HR-10000 Zagreb